Om Enklare matte

1995 började jag undervisa i matematik på Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet och fortsatte med detta fram till år 2000.

Ganska snart upplevde jag en frustration från många studenter med undervisningsmaterialet: Det upplevdes som svårgenomträngligt och onödigt komplicerat att sätta sig in i. Redan tidigt började jag producera mitt eget material och delade ut till eleverna.

Genom åren utvecklades materialet och blev små häften som behandlade de olika kurserna.

1999 tryckte jag för första gången ett häfte som täckte ett helt ämne ”Integrering i flervariabelanalys” och de andra häftena följde de kommande åren.

Redan samma år började häftena säljas genom Distributionscentralen på Elektro på Chalmers. 2003 startade jag hemsidan enklarematte.se. 2015 flyttade försäljningen till Cremona, fortfarande på Chalmers.

Hör gärna av dig!
/David Armini
david.armini@enklarematte.se
0722 255 855